Cài đặt React, Webpack 4 và Babel (2018)

1. Cài đặt Project Đầu tiên chúng ta tạo một thư mục cho project

Tiếp theo tạo một thư mục src ở trong thư mục vừa tạo ở trên

Khởi tạo dự án bằng cách chạy lệnh sau

2. Cài đặt Webpack Để cài đặt webpack chúng ta chạy lênh sau

Với […]

Continue Reading

Con gái trở nên xinh đẹp nhất khi họ thực sự hạnh phúc

Con gái lúc đang hạnh phúc chính là lúc họ biết tự làm cho mình xinh đẹp lên mỗi ngày. Họ biết cách yêu thương bản thân và chăm sóc cho chính mình. Tại sao ư? Bởi vì các cô gái khi đang hạnh phúc, từng biểu hiện, từng hành động, đều khiến người ta […]

Continue Reading