Cài đặt React, Webpack 4 và Babel (2018)

1. Cài đặt Project Đầu tiên chúng ta tạo một thư mục cho project

Tiếp theo tạo một thư mục src ở trong thư mục vừa tạo ở trên

Khởi tạo dự án bằng cách chạy lệnh sau

2. Cài đặt Webpack Để cài đặt webpack chúng ta chạy lênh sau

Với […]

Continue Reading

Tại sao lại có ES6?

Xin chào các bạn, mình là một newbie mới bắt đầu tìm hiểu ngôn ngữ javascript, trước đây mình là dev HTML/CSS cho mảng template Joomla ở Bravebits. Hiểu được xu hướng và sự mạnh mẽ của javascript trong việc xây dựng một website, qua một thời gian ngắn tìm hiểu mình đã thực sự […]

Continue Reading